Home

tweelingzielen in liefde verbonden

Tweelingzielen  – In eenheid verbonden

Je vond je weg naar deze site. Hoogstwaarschijnlijk door een zoekterm in google of wellicht via een andere site.
Hoe dan ook, iets bracht je naar ons toe en naar het onderwerp rond tweelingzielen.

Tweelingzielen – zoveel interpretaties

Het is door onze eigen zoektocht naar universele liefde en eenheid dat wij, Jan en Inge, op het pad van de tweelingziel kwamen.
Op deze website kan je ons verhaal lezen. ieder op z’n eigen manier, met eigen ervaringen en overtuigingen. Het heeft een half leven geduurd voor wij zover waren om elkaar te kunnen ontmoeten en meer – bij elkaar te blijven.

Vanaf 2007 bestaat deze website reeds en we hebben in al die jaren de nodige paden bewandeld om tot dieper inzicht te komen.  Juist ook door het oprichten van tweelingzielen.be kwamen we er al snel achter hoe ongelofelijk verschillend er over tweelingzielen wordt gedacht. Voor de één is het als een doel dat bereikt moet worden, een hemel op aarde, voor een ander weerspiegelt de term tweelingzielen juist conflict en pijn.  Dit brengt ons dan bij de vraag? Wat zijn dat nu eigenlijk, tweelingzielen?

tweelingzielen

Zoeken naar het onbereikbare

Voor ikzelf Inge leerde kennen heb ik zowat heel mijn leven gezocht naar de verwezenlijking van een gevoel dat altijd in mij was. Enerzijds een gevoel van niet kompleet zijn, afgescheidenheid en anders zijn dan ieder ander. Anderzijds voelde ik, diepgeworteld in mijzelf dat er een energie in dit universum is die zich onlosmakelijk met mij verbind en van waaruit enkel liefde straalt.
Je begrijpt het. Ik wilde één zijn met dit gevoel. Ik wilde geliefd zijn en gedragen worden door deze enorme liefdeskracht maar…. ik vond ze niet in de wereld waarin ik leefde.
Jaren en jaren gezocht. Op het spirituele pad terecht gekomen en heel veel gelezen over dit en andere onderwerpen. Het was pas op het laatst, op het moment dat ik vrede kreeg met de gedachte dat mijn tweelingziel wellicht wel bestond, maar niet op aarde was, dat het universum mij en Inge bij elkaar bracht. De rest is ons verhaal en dit verhaal delen wij op deze site.

Wat nog meer?

Onze weg ging verder. Ook ons begrip rond de tweelingziel werd ruimer en we ontdekten gaandeweg de universele kracht achter dit zo populaire begrip. We ontdekten waar de tweelingziel feitelijk voor staat. Wat deze symboliseert en waarom uiteindelijk alles een eenheid vormt.

Vanuit dit pad en deze ontdekkingen willen we anderen, op een zelfde pad bijstaan. Ons pad bracht ons inmiddels tot een tweede website: wij.world waar we ons aan je voorstellen vanuit bredere spirituele perspectieven maar onze eerste site, de site waar jij nu bent blijft ons eerste kindje en het onderwerp blijft ons na aan het hart liggen. Ook krijgen we nog geregeld feedback op dit thema. Veel vragen ook. Daarom blijft tweelingzielen.be naast onze nieuwe site bestaan en kan je ook voor dit thema bij ons terecht.

Tweelingzielen – een korte impressie

De tweelingziel is, in mijn ogen, de ziel die gedurende ontelbare incarnaties het dichtst bij jou lijkt aan te sluiten.
Een liefdevolle ziel die een zelfde soort trilling heeft als jij omdat deze ziel een vergelijkbaar pad koos, zo dicht bij jou dat jullie dit pad samen konden bewandelen.
Als gevolg hiervan groeide de universele liefdesband tot ongekende hoogte en het is het best voelbaar wanneer je beiden het fysieke ontstijgt.

Juist vanwege dit feit en op basis van onvoorwaardelijke liefde is het mogelijk voor deze twee zielen om in onvoorwaardelijkheid verschillende rollen op te nemen jegens elkaar. En dit in veel verschillende levens.

Je bent elkaars verlengde. Je bent elkaars spiegel, sparringspartner. Je daagt uit, je vult aan en je gaat niets uit de weg om elkaar te doen groeien.
Soms lijk je in een aards leven lijnrecht tegenover elkaar te staan en in een ander leven versmelt je zowat in elkaar.  Hoe het ook zij, jullie voelen elkaar als één en je hebt, op geestelijk niveau een onwrikbare band en ditto vertrouwen in elkaar.  Niemand, geest noch mens kan jullie band verbreken.

De rol van tweelingzielen is altijd meer dan de overgeromantiseerde rol die men zo graag wil beleven maar bovenal is het een onvoorwaardelijke rol.

De tweelingziel symboliseert onze hogere onderlinge verbinding met elkaar. Iedereen en het concept moedigt aan om in onvoorwaardelijkheid te leren lief hebben. Niet alleen die ene maar juist de hele mensheid en al wat leeft.

Dit verhaal stopt hier natuurlijk niet. Het gaat altijd verder, altijd dieper en altijd vol met nieuwe elementen.
Hier op onze website zullen we dit thema blijven behandelen en staan we voor je klaar indien je ons nodig hebt.

~Jan en Inge~