Ons concept van tweelingzielen

Tweelingzielen – De Bron

Wij allen komen voort uit de aloude bron die geen naam heeft maar wel alles omvattend is.
De één noemt deze bron “GOD”, een ander zegt “Allah” weer anderen geven er algemene namen aan zoals “Al-Dat-Is”
Vanuit de wens, de droom van de Al-bron kwam de schepping voort. Om zichzelf te leren kennen splitste de al-bron zich in ontelbare delen en hieruit kwam alles voort dat wij kennen maar ook nog niet kennen.

Een eigen bewustzijn

Elk van de deeltjes van het Goddelijke kreeg een eigen bewustzijn met zich mee en kreeg de eigenschappen van de Vader mee.
Twee belangrijke eigenschappen waren:

1) Scheppingskracht
2) Vrije keuze

Deze twee eigenschappen zouden alles bepalend worden voor de deeltjes van de Vader. De Godsvonken.
De mens werd geschapen naar het beeld van de Vader en aldus, in overeenstemming met het bovenstaande begiftigd met dezelfde gaven van de Schepper.
Vanuit het principe van splitsing deelde de menselijke cel zich ook als onderdeel van de scheppende kracht. Van hieruit ontstond de dualiteit. De tweelingziel was geboren. Het mannelijke en het Vrouwelijke. Deze splitsing kwam tot stand met als doel om sneller te evolueren en, hoewel afzonderlijk, toch als één geheel ervaringen op te doen die de ziel sneller zouden doen groeien tot het Godsbewustzijn zou zijn aanvaard.

Het scheppende universum

Het scheppende en dus ook de splitsing was een daad van Liefde, want in het universum is alles Liefde. vanaf het moment van splitsing hadden de tweelingzielen een dubbele taak: Hun pad gaan om zichzelf te leren kennen en op zoek gaan naar de andere helft die onlosmakelijk bij hen hoorde.
Vele, vele millennia, voor ons niet te bevatten waren wij reeds onderweg om alle facetten van de schepping te leren kennen. Eeuwen en eeuwen leefden wij afgescheiden van elkaar terwijl we als tweelingzielen toch onlosmakelijk met elkaar verbonden waren.

Groeien in Bewustzijn

Uiteindelijk groeiden we in bewustzijn en ontwaakten in de Liefde die het mogelijk maakte om herenigd te worden. Dit verhaal omtrent onze hereniging wordt verteld in het hoofdstukje ” over ons ” op de site maar waar het hier om gaat is om te laten zien waar wij in geloven als het om tweelingzielen gaat:
De Tweelingziel is het andere deel van JOUW ziel, onlosmakelijk met je verbonden en als een eigen identiteit op pad gestuurd met het doel om elkaar te helpen in het verzamelen van ervaringen die tot bewustzijnsverruiming leiden. De splitsing van de oorspronkelijke ziel in twee delen, die als tweelingzielen bekend staan is een daad van Liefde geweest. Deze liefde resulteert in een hereniging die ook weer een groots Godsgeschenk is. Een liefdeskracht waar je in vele eeuwen naartoe groeit en waarmee je verbonden wordt, als je haar waardig bent. Niets is hoger dan de tweelingzielenliefde want zij staat in rechtstreeks kontakt met het Goddelijke. Iedere ziel heeft een splitsing ondergaan en aldus heeft iedere ziel ook een tweelingziel. Eén ziel die onherroepelijk bij je hoort.
Elke ziel wordt vroeg of laat herenigd en hoewel dit ook lastige processen met zich meebrengt is het toch iets wat je nooit zou willen missen.

Noot 2017:

Het bovenstaande artikel werd in 2008 geschreven. De laatste alinea (op deze plaats) heb ik verwijderd omdat zij niet langer recht deed aan onze huidige inzichten over het thema.
Daar waar ik in die bewuste alinea stelde dat wij uitgaan van het gegeven dat elke ziel één tweelingziel heeft, is ons inzicht hierin in zoverre veranderd dat we beseffen dat we in de meeste gevallen één ziel hebben die heel dicht bij onszelf resoneert maar dat wij op ziele-niveau geen exclusieviteit bezitten. De tweelingziel staat symbool voor onvoorwaardelijke en oneindige liefde. Dit ten opzichte van zichzelf, maar ook, en dat is het symbool, ten opzichte van elk levend wezen in dit universum. Een universum dat onbegrensd is aan mogelijkheden en liefde.

Op een denkbaar moment in een even zozeer denkbare toekomst zullen wij doordrongen worden van het simpele feit dat wij allen één zijn. Het besef van het tweelingzielen concept en het doorleven daarvan is slechts een weg naar dit universele besef.

Jan en Inge