Over Jan

Jan Ceulemans

Jan werd geboren op 14 november 1963 te Merksem, Belgie.  Zijn kinderjaren verliepen redelijk onrustig want vanwege het avontuurljike karakter van zijn ouders en daardoor verhuisden ze nogal eens van de ene plaats naar de andere. Zijn vader had een goedlopend transportbedrijf tot 1971. In dat jaar verhuisde het gezin naar Duitsland waar ze 4 jaar zouden blijven.Eind 1975 verhuisden ze naar Nederland waar Jan tot 2007 zou blijven wonen.Vanaf zijn vroege jeugd reeds voelde hij zich anders dan anderen. Vaak trok hij zich terug in zijn eigen wereldje en daarin voelde hij zich veilig.Zonder daar zelf erg in te hebben bestond zijn wereld en ook diens kinderspel uit elementen die men tegenwoordig onder het spirituele zou scharen. Hij droeg als kind reeds een onbewust weten met zich mee omtrent de niet-fysieke wereld, de scheppingskracht van de mens , en het vermogen om tussen de fysieke en niet-fysieke wereld te reizen.

In zijn kinderjaren kwam ook onbewust zijn behoefte aan de oppervlakte om iets speciaals voor mensen te willen doen. Een toevlucht te zijn voor mensen. Iemand waar ieder zich thuis bij zou voelen, waar ze met hun problemen terecht konden. De aanvang van zijn meer bewuste spirituele pad begon in 1977 toen zijn grootvader overleed. Hij was hiervan erg onder de indruk en kwijnde aanvankelijk weg tot hij op een gegeven moment, midden in de nacht zijn eerste ervaring mocht beleven met het contact met een overledene. Dit contact heeft hem erbovenop geholpen al was het best confronterend.Jan begon zich te verdiepen in de aspecten van de para-psychologie waarbij met name het contact met de non-physieke wereld bovenaan kwam te staan.Geboeid door de verschillende fenomenen vond hij uiteindelijk veel steun uit de boeken van Jane Roberts. Een Amerikaanse schrijfster die als medium de lering van Seth uitdroeg.Nederlandstalige boeken zijn niet meer zo eenvoudig te vinden, doch enkele titels kunnen nog verkregen worden in het Nederlands.  (zie verderop)

 Vanuit het besef dat de lering over scheppingskracht en de eigen verantwoordelijkheid hier een heel belangrijke rol in speelde heeft Jan zich verder georiënteerd om zo op zoek te gaan naar varianten rond het thema dat hij eerst via het Seth-materiaal had gevonden. Zo kwam hij via boeken van o.a. Rudolf Steiner terecht bij de mediamieke schrijver Jozelf Rulof en wel met name bij diens boek “Een blik in het hiernamaals”.